Почему itunes не видит iphone
Перейти к содержимому

Почему itunes не видит iphone

 • автор:

Если компьютер не распознает iPhone или iPad

Если ваше устройство включено и подключено к компьютеру, оно должно отображаться в Finder или iTunes. Если вы его не видите, получаете неизвестную ошибку или ошибку 0xE, выполните следующие шаги.

Посмотрите в Finder или iTunes

На Mac с macOS Catalina или более поздней версией ПО найдите свое устройство на боковой панели любого окна Finder. *

На Mac с более ранней версией macOS найдите свое устройство в iTunes.

На ПК с iTunes для Windows устройство будет отображаться в iTunes.

Обновите программное обеспечение на всех устройствах

Подключите устройство напрямую к компьютеру

Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и на нем отображается экран «Домой», после чего с помощью USB-кабеля подключите его напрямую к компьютеру. Не подключайте его к USB-концентратору, дисплею и другим устройствам.

Если это не поможет, отсоедините устройство, а также все другие устройства USB и аксессуары от компьютера. Затем подключите устройство снова.

Авторизуйте свой компьютер, если об этом попросит система

Если вы видите оповещение «Доверять этому компьютеру?» на устройстве после подключения его к компьютеру, нажмите «Доверять».

Разрешение на подключение аксессуара

Если подключить устройство к ноутбуку Mac с чипом Apple, Mac может запросить разрешение на подключение этого аксессуара. В этом случае дайте разрешение на подключение.

Перезапуск устройств

Попробуйте другой порт, кабель или компьютер

Проблема может быть связана с вашим компьютером, его USB-портом или USB-кабелем, через который к нему подключено устройство. Попробуйте другой компьютер, USB-порт или USB-кабель, если это возможно. Проверьте также зарядный порт в нижней части iPhone или iPad на наличие мусора.

Свяжитесь с нами

Если компьютер по-прежнему не распознает ваш iPhone или iPad, обратитесь в службу поддержки Apple.

* Эта функция зависит от настройки: в строке меню в Finder выберите Finder > «Настройки». Нажмите на боковое меню в верхней части окна настроек и убедитесь, что выбрано «Диски CD, DVD и устройства iOS». Если в окнах Finder нет бокового меню, выберите «Вид» > «Показать боковое меню» в строке меню или нажмите Control-Command-S.

Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не носит рекомендательного или одобрительного характера. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Обратитесь к поставщику за дополнительной информацией.

Якщо комп’ютер не розпізнає iPhone або iPad

Якщо пристрій увімкнено та підключено до комп’ютера, він має з’явитися у програмі Finder або iTunes. Якщо цього не відбувається або з’являється невідома помилка чи помилка 0xE, виконайте наведені нижче кроки.

Пошукайте у Finder або iTunes

На комп’ютері Mac із macOS Catalina або новішої версії знайдіть пристрій на бічній панелі будь-якого вікна у Finder. *

На комп’ютері Mac із ранішою версією macOS пошукайте свій пристрій в iTunes.

На ПК з iTunes для Windows пошукайте свій пристрій у програмі iTunes.

Оновіть програмне забезпечення на всіх пристроях

Під’єднайте пристрій безпосередньо до комп’ютера

Переконайтеся, що пристрій розблоковано й на ньому відкрито головний екран, а тоді підключіть його до комп’ютера за допомогою USB-кабелю. Не підключайтеся до USB-концентратора, дисплея чи іншого пристрою.

Якщо це не допомагає, від’єднайте пристрій і всі інші USB-пристрої й аксесуари від комп’ютера. Потім повторно підключіть до комп’ютера лише пристрій.

Якщо з’явиться запит, підтвердіть, що комп’ютер надійний

Якщо на пристрої з’явиться сповіщення «Довіряти цьому компʼютеру?», коли ви під’єднуєте пристрій до комп’ютера, натисніть «Довіряти».

Як дозволити аксесуару підключитися

Під час підключення пристрою до портативного комп’ютера Mac із процесором Apple silicon комп’ютер Mac може запитати, чи хочете ви дозволити цьому аксесуару підключатися. Якщо так, дайте йому дозвіл.

Перезапустіть пристрої

Спробуйте інший порт, кабель чи комп’ютер

Проблема може бути пов’язана з вашим комп’ютером, його USB-портом чи USB-кабелем, який ви підключаєте до пристрою. За можливості спробуйте скористатись іншим комп’ютером, USB-портом чи USB-кабелем. Перевірте також зарядний порт на нижній панелі iPhone або iPad на наявність забруднень.

Зв’язатися з нами

Якщо комп’ютер усе ще не розпізнає ваш iPhone чи iPad, зверніться в службу підтримки Apple.

* Ця функція залежить від параметра: на смузі меню у Finder виберіть «Finder» > «Параметри». Натисніть бічну панель угорі вікна параметрів і переконайтеся, що вибрано параметр «CD, DVD та пристрої iOS». Якщо у вікнах Finder не відображається бічна панель, виберіть пункти «Перегляд» > «Показати бічну панель» на смузі меню або натисніть клавіші Control-Command-S.

Інформація про продукти, вироблені не компанією Apple, або про незалежні веб-сайти, які не контролюються та не тестуються компанією Apple, не носить рекомендаційного характеру та не рекламується компанією. Компанія Apple не несе жодної відповідальності за вибір, функціональність і використання веб-сайтів або продукції сторонніх виробників. Компанія Apple також не несе відповідальність за точність або достовірність даних, розміщених на веб-сайтах сторонніх виробників. Зверніться до відповідного постачальника за додатковою інформацією.

iTunes не видит iPhone: 6 причин и способы решения проблемы

Нужно «залить» треки или видео на айфон из Айтюнз? А не тут-то было! iTunes не видит iPhone – и что же делать? Первое действие – выяснить первопричину, почему эта проблема возникла. Может, поврежден шнур USB или есть сбой в самое проге. Действие №2 – выяснив, почему Айтюнс не видит Айфон, можно попробовать своими силами решить проблему. Подробная инструкция, как это сделать, дана ниже.

 iTunes не видит iPhone

iTunes не видит Айфон: основные причины

Всего возможных поводов возникновения этой неурядицы – 6. Любую из них пользователь сможет определить, если будет знать, на что обращать внимание, если программа Айтюнс не видит Айфон (например, вот эту восьмерку на 64 гига). Итак, по порядку о каждой причине.

Поврежденный или неоригинальный шнур USB

Проблема может возникнуть в самом начале работы с устройствами Apple, а именно: при подсоединении смарта к ПК через шнур USB. Если уже на этом этапе iTunes на компьютер не видит Айфон, значит, самое время осмотреть кабель.

 Айфон и USB кабель

В чем может быть проблема:

 • используется неоригинальный шнур – например, используется дешевая и некачественная подделка или юзер пытается подключить «яблочный» девайс с помощью кабеля от другого гаджета;
 • кабель поврежден: например, оборвался один из проводков внутри.

Как проверить, что проблема именно в этом? Попытаться зарядить Айфон с помощью этого кабеля. Если и этого сделать не получилось, переходим к решению – заменить шнур USB на другой.

Устройства «не доверяют» друг другу

В первый раз подключив iPhone к ПК, юзер увидит надпись:

 Доверие устройства Apple к компьютеру

Нужно ответить утвердительно, затем кликнуть на «Продолжить» в Айтюнс. Если запрос отклонить, может возникнуть проблема с синхронизацией аппаратов. Только доверенные ПК могут соединяться с Айфонами (например, c X Space Gray), получают доступ к контенту и настройкам на смарте.

Нюанс: Предупреждение о доверии будет появляться при каждой попытке подключить iPhone к компу, пока юзер не ответит утвердительно.

Некорректная работа компьютера или смартфона

Довольно частая ситуация – зависание, подтормаживание работы OS. Из-за подобных сбоев в работе системы оба аппарата (или один из них) будут «виноваты» в том, что Айтюнс не видит ни «старенький» Айфон 5S, ни новомодный iPhone XS Gold.

В данной ситуации можно перезагрузить оба устройства, а затем повторно присоединить смарт к компу, используя шнур USB, и попытаться войти в прогу.

Сбой в работе iTunes

Возможен баг в работе самой проги. Что делать, если Айтюнс не видит Айфон?
Решается это довольно просто:

 1. Удалить утилиту с компа.
 2. Перезагрузить его.
 3. Скачать свеженькую версию проги с оф. ресурса разработчика.
 4. Установить ее на ПК.

Скачать iTunes с официального сайта разработчика

Все, можно тестировать работоспособность проги.

Неполадка в работе девайса от Apple

Часто возникает, если смартфон подвергался джейлбрейку. Из-за этого могут возникнуть ошибки в коде операционки. Отсюда вытекает, что Айтюнс не видит Айфон 6 или другую модель смарта.

Как спасать ситуацию? Ввести девайс в аварийный режим DFU:

Для моделей с физической кнопкой «Home»

Для новых моделей без кнопки «Home»

Режим DFU в смартфоне

Для всех моделей в конце манипуляций в iTunes должно появиться послание (картинка выше). Кликаем на «Ок», запускаем процесс восстановления смарта. DFU помогает исправить мелкий программный сбой. После окончания аварийного восстановления смарты загрузятся в штатном режиме.

Конфликт других приспособлений

Айтюнс может не «увидеть» Айфон из-за других гаджетов, подключенных к компу. Это могут быть вполне безобидные аппараты: принтер, модем, колонки, наушники и пр. Но они могут помешать корректной синхронизации и работе iTunes и девайса от Apple. И что же делать, если по этой причине iTunes не видит Айфон (например, XR Black)? Решение очевидно: отключить другие устройства от компа, не считая мышки и клавиатуры.

А как действовать, если на компе установлены различные операционные системы? Далее – подробнее об этом.

Что делать, если iTunes не видит iPhone в Windows XP

Разбираем по шагам:

Шаг №1 Отключить iPhone от ПК и закрыть iTunes
Шаг №2 Перейти в меню «Пуск», затем нажать «Выполнить» и в окне ввести services.msc. Также можно перейти в «Панель управления» – «Администрирование» – «Службы»
Шаг №3 Кликнуть по пункту Apple Mobile Device, затем на «Остановить»
Шаг №4 Убедиться в остановке службы и щелкнуть по пункту «Запустить»

Осталось только дождаться полного перезапуска – и можно подсоединять заново.

Что делать, если iTunes не видит iPhone в Windows

iTunes не видит Айфон в Windows 7/8/10: пошаговая инструкция

Шаг №1 Отключить iPhone (например, XS Max Silver ) от компьютера и закрыть iTunes
Шаг №2 Зайти в «Панель управления» – «Администрирование» – «Службы»
Шаг №3 Кликнуть на Apple Mobile Device «Остановить службу»
Шаг №4 Убедиться в остановке службы и кликнуть на «Запустить службу»
Шаг №5 Подключить iPhone к компьютеру
Шаг №6 Зайти в свойства Apple Mobile Device, указать тип запуска «Авто»

Что делать, если iTunes не видит Айфон в Mac OS X

Начало стандартное: отключить смарт от компа и закрыть прогу. Затем нужно:

Шаг №1 Удалить иконку и папку iTunes
Шаг №2 Удалить AppleMobileDevice.kext («Система» – «Библиотеки» – Extension)
Шаг №3 Удалить AppleMobileDeviceSupport.pkg («Библиотеки» – Receipts)
Шаг №4 Перезагрузить ПК
Шаг №5 Очистить корзину и повторно перезагрузить комп

Остается только скачать и установить «свеженькую» версию проги с официального сайта бренда – и можно снова пользоваться Айтюнс.

С такими инструкциями можно самостоятельно исправить проблемы между iTunes и смартфоном/планшетом от Эппл. Важно верно определить причину, почему прога не замечает телефон. От этого можно отталкиваться, выбирая подходящий вариант устранения проблемы. Напоследок посмотрите видео о том, что делать, если Айтюнс не видит Айфон (например, 7 Plus).

iTunes не видит iPhone

В последние годы пользователи всё реже подключают iPhone к ПК на Windows или MacOS напрямую, кабелем. Проще использовать беспроводную передачу данных. Но иногда возникает необходимость перебросить большой объем файлов, создать резервную копию на ноутбуке, компьютере или восстановить телефон после системного сбоя. И тогда пользователь с удивлением обнаруживает, что iTunes не видит iPhone. Рассказываем, что делать в этой ситуации.

Первая помощь

Если у вас не получается подключить айфон к ПК по проводу:

 • убедитесь, что вы разблокировали iPhone;
 • подключите телефон через другой USB-порт;
 • проверьте целостность и работоспособность кабеля, по возможности попробуйте подключить смартфон через другой кабель;
 • перезагрузите смартфон и компьютер.

Иногда этих простых действий достаточно, чтобы iTunes начал видеть ваше устройство. Если этого не произошло, пора переходить к следующим шагам.

IPhone не подключается к компьютеру на Windows

Проверка iTunes

Иногда при подключении устройства кабелем на iPhone появляется уведомление с вопросом «Доверять этому компьютеру?». Часто это значит, что iTunes вообще не установлен на ПК. Скачайте программу с официального сайта Apple и установите ее.

Если Айтюнс установлен, проверьте актуальность его версии. Это можно сделать через пункт «Справка» в строке меню, нажав на кнопку «Проверить наличие обновлений». Или через Microsoft Store, если программа загружалась оттуда.

Установка драйвера

Подключите айфон к компьютеру кабелем, обязательно закройте iTunes и откройте Проводник. Далее:

 1. Введите в строке C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 2. Выберите файл usbaapl64.inf или usbaapl.inf и кликните на него правой клавишей мыши.
 3. В открывшемся подменю выберите «Установить».
 4. Отключите устройство от ПК, перезагрузите компьютер.

Также необходимые для работы драйверы обычно устанавливаются вместе с iTunes. Попробуйте удалить программу через вкладку «Приложения и возможности» в меню «Параметры», а затем установить ее с официального сайта Apple.

Перезапуск службы Apple Mobile Device

Для перезапуска нужно отключить iPhone от компьютера и закрыть iTunes. Затем:

 1. Открыть командную строку (Win + R), ввести в нее команду «services.msc» и нажать «ОК».
 2. В открывшемся окне «Службы» нажать правой кнопкой на Apple Mobile Device, затем на «Свойства», после — на вкладку «Общие».
 3. Выбрать в меню «Тип запуска» — «Автоматически».
 4. В подменю «Состояние» нажать на «Остановить», а затем на «Запустить».
 5. Перезагрузить компьютер.

IPhone не подключается к компьютеру на MacOS

Проверка беспроводного подключения и отображение гаджетов

Finder (замена iTunes на свежих версиях MacOS) иногда не видит смартфон из-за разрешения на подключение по Wi-Fi, когда устройства подключены к одной сети. Перейдите во вкладку «Основные» в боковом меню программы, найдите там свой телефон и уберите галочку с опции «Показывать этот iPhone, если он подключен к Wi-Fi».

Откройте параметры Finder, раздел «Боковое меню» и убедитесь, что ПК может видеть «Диски CD, DVD и устройства iOS» (этот пункт должен быть отмечен).

Принудительный перезапуск iTunes/Finder

Завершить работу Айтюнс можно при помощи меню программы или нажатия клавиш Command + Q.

Для завершения Finder нужно одновременно нажать Option (Alt), Command и Esc, в открывшемся окне выбрать эту программу и нажать «Перезапустить».

Сброс геонастроек на iPhone

Пункт «Сбросить геонастройки» в меню «Сброс» основных настроек помогает очистить список устройств, с которыми разрешено синхронизироваться смартфону. Возможно, проводная передача данных заработает после сброса и повторного разрешения на сопряжение между гаджетами.

Когда ничего не помогло

Если никакие советы не помогли, приносите смартфон на диагностику в iConceptServise. Наши мастера разберутся, почему iTunes не видит ваш телефон, помогут скопировать данные с устройства, восстановить смартфон или выполнить другие действия, которые возможны только при проводном подключении айфона к ПК.

Заполните заявку на ремонт

И наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *