Почему не падает метеорит в террарии
Перейти к содержимому

Почему не падает метеорит в террарии

 • автор:

Почему не падает метеорит в террарии

Σημείωση: Η αναφορά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για spam, διαφημίσεις και προβληματικές αναρτήσεις (παρενοχλήσεις, διενέξεις και αγένεια).

© Valve Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων τους στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Ορισμένα γεωχωρικά δεδομένα της ιστοσελίδας παρέχονται από το geonames.org.
Πολιτική Απορρήτου | Νομικά | Συμφωνητικό Συνδρομητή Steam | Cookie

Προβολή ιστοσελίδας για κινητά

Гид по метеоритам в Terraria: Как вызвать падение метеорита?

Мария Матвеева

Биом Метеорит был значительно изменен в обновлении 1.4 «Конец приключения». Статья расскажет о том, как легко добиваться появления метеоритов.

террария-метеорит-постер1

То, как устроены метеориты в обновлении к Terraria 1.4, отличается от версии 1.3. Не нужно беспокоиться, если метеорит не появляется после уничтожения Теневой сферы или Живого сердца. В Terraria версии 1.4 изменилось все, что касается этого события и биома Метеорит. В основном это связано с балансом. Вот что нужно знать.

Базовое руководство по метеоритам в Terraria

Прежде всего, прочитайте базовое руководство по метеоритам в Terraria, чтобы понять основы.

 • Победите Мозг Ктулху или Пожирателя миров. После победы над одним из них вы можете перейти к следующему этапу.
 • Находите биомы с метеоритами, исследуя мир. На поверхности мира произойдет взрыв, появится метеоритная руда и Метеоритные головы.
 • Вы можете использовать Золотую кирку или более удобный инструмент, чтобы добывать ресурсы из метеоритов в Terraria.

Метеоритный биом

Метеориты кардинально изменились после того как Terraria получила обновление «Конец приключения». Все изменилось с этим обновлением. Внизу перечислены основные идеи, которые вы должны принимать во внимание.

террария-метеорит-постер2

 • Не существует шанса падения метеорита после уничтожения Теневой сферы или Живого сердца.
 • Теперь метеориты появляются после победы над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху.
 • Метеориты не будут падать в подземельях и храмах в джунглях. Так намного лучше: раньше было очень неприятно, когда уничтожались подземелья.
 • На метеоритах больше нельзя добывать ресурсы с помощью взрывчатки.
 • На фоне вы увидите анимацию падающего метеорита. Метеоритный биом появится на карте перед падением метеорита, но не будет указано, где конкретно он находится.

Как добывать ресурсы из метеоритов в Terraria?

Стоя на метеоритных блоках, вы будете гореть, поэтому перед добычей ресурсов нужно подготовиться.

террария-метеорит-постер3

 • Только Золотая кирка или предметы более высокого уровня способен добывать ресурсы из метеоритов.
 • Урона от огня можно избежать с помощью Обсидианового черепа. Черепа достаточно легко создавать, для них нужна только печь и 20 единиц обсидиана. Если в слоте с аксессуарами у вас будет метеорит или адский камень, вы сможете стоять на них, однако это не защитит вас от урона, вызванного лавой.
 • Нельзя добывать ресурсы из метеоритов, сбрасывая на них бомбы или используя взрывчатку.
 • Когда вы войдете в метеоритный биом, вас будут преследовать метеоритные головы, которые могут проникать сквозь блоки. Иногда после победы над ними из них будет выпадать метеоритная руда, но это не лучший способ добывать ресурсы из метеорита. Если эти противники нанесут по вам удар, вы загоритесь.

Как добыть метеоритную руду?

В Terraria можно копать метеориты, чтобы получить метеоритную руду. Из руды можно выплавить разнообразные предметы, создавая метеоритные слитки. Метеориты выпадают на карте случайным образом. В этом руководстве мы объясним, как добыть метеоритную руду.

Точки падения метеоритов формируются, когда метеориты сталкиваются с земной поверхностью. Они могут падать где угодно. например, на парящих островах, в подводных пропастях, в подземельях и даже на дне океана. Вероятность падения метеорита после уничтожения Теневой сферы или Живого сердца составляет 50% (для этого нужно убить Пожирателя миров или Мозг Ктулху).

Обычно вы можете добывать их метеорита ресурсы при помощи кирки, чья сила составляет как минимум 50% (вольфрамовая кирка). Руда также имеет небольшой шанс выпадения из метеоритных голов. Если игрок касается метеоритной руды, он получает ожог. Игроки могут защититься от этого эффекта, используя Обсидиановый шлем и другие подобные аксессуары.

Роль метеоритов

Благодаря этим изменениям вы заметите, что добывать ресурсы из метеоритов на ранних этапах игры стало очень просто.

Чтобы вызвать появление метеорита, в начале игры вы можете сразу направиться к Живому сердцу или Теневой сфере, а затем взорвать их с помощью бомб. Вы легко победите первого босса с помощью метеоритной брони.

Вы больше не будете получать метеоритную руду после победы над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху. Теперь Метеоритная броня и Космический пистолет появляются не сразу, а вместе с Теневой броней и Кровавой броней.

Почему в моем мире не появляется метеорит?

Если событие, связанное с метеоритом, не происходит, или вы не может найти его в вашем мире, у этого может быть несколько причин.

 • Метеоритный биом появится на следующую ночь после победы над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху.
 • Также существует небольшой шанс появления метеоритного биома в любую ночь, если вы победили обоих боссов.
 • Вы не увидите падение метеорита непосредственно на вашем экране. Он не может упасть в пределах 35 блоков от NPC или сундука, в том числе если они возникают сами по себе.
 • Метеоритный биом не появится поблизости от точки возникновения в центре вашего мира.

Метеоритные биомы редко появляются на небесных островах или на верхушках живых деревьев, однако и это возможно. Подождите, пока появится новый метеорит, или исследуйте мир, чтобы найти его.

Окончательный вывод

Итак, это все, что вам нужно знать о метеоритах в Terraria. После обновления 1.4 сценарии, связанные с метеоритами, изменились до неузнаваемости. Многие пользователи испытывают проблемы с появлением метеоритов в их мирах. Это может быть связано с тем, что они выполняют старые требования, соответствующие предыдущим версиям. Последнее обновление вносит множество изменений, и мы рассказали вам о них во всех деталях.

Почему не падает метеорит в Terraria?

Изменили ли условия для падения метеорита в обновлении 1.4? А то я разрушил около 12 сердец, но метеорит не появился.

Лучший ответ

я убил глаза ктулху и мозга ктулху, у меня было больше 200хп, на следующую ночь выпал

ты же знаешь что там шанс 4% каждую ночь да

Остальные ответы
не изминилось
Подожди немного. Может реально изменили в этом бесовском обновлении

Халява закончилась) Раньше все сразу сферы ломали и получали чуть ли не в самом начале игры хороший сет, теперь же надо мозг ктулху/пожирателя убивать еще

Теперь нужно убить пожирателя миров или мозг ктулху, сам недавно узнал)
метеорит падает только после убийства пожирателя миров или мозга ктулху
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Место падения метеорита

Fandom logo for template

Место падения метеорита образуется после столкновения метеора с поверхностью земли. Метеорит появляется после победы над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху / разрушения теневой сферы или багрового сердца. Может упасть куда угодно, в том числе на парящие острова, в пропасть, на темницу и даже на дно океана.

Событие [ ]

Метеорит упал в неглубокую пропасть Порчи.

Вас известят о падении метеорита сообщением: «A meteorite has landed!» («Метеорит упал!»). Иногда это случается сразу же после разрушения теневой сферы, а иногда может занять пару дней.

Когда метеорит упадёт, он заменит много блоков на Метеоритовую руду в области падения. Радиус «кратера» обычно около 20 блоков. Поверхность метеорита очень горячая, и будет обжигать вас, нанося урон и отбрасывая, но только если у вас нет Обсидианового черепа, Обсидианового щита или Обсидиановой подковы; также можно использовать Зелье обсидиановой кожи.

Помните, что метеорит сталкивается с блоком, расположенным на наибольшей высоте в данной области. Если вы построили одноблочный мост в воздухе (например, для быстрого сбора упавших звёзд, сражения с Пожирателем миров или по каким-либо другим соображениям), и если метеорит упадёт на мост, то он превратит в метеоритовую руду всего пару блоков.

Условия появления [ ]

Метеорит упадет с шансом 50 % в следующую полночь после победы над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху / разрушения Теневой Сферы, или сразу же, если Сфера разбита в период от полуночи до рассвета. Также каждую ночь есть 2 % шанс падения метеорита, если в мире была разбита хотя бы одна Сфера.

Метеорит не упадёт, если на высоте больше нуля находится некоторое количество блоков метеоритовой руды. Максимальные значения:

 • Маленькая карта: 400
 • Средняя карта: 600
 • Большая карта: 800

Применение [ ]

Добыча Метеоритовой руды позволит вам создавать Метеоритные слитки (в печи), которые нужны для создания различного снаряжения.

Монстры [ ]

Осколки метеора будут появляться и атаковать вас пока вы будете копать или просто ошиваться рядом. Они могут свободно пролетать сквозь все блоки, и персонажам без хорошей брони и оружия они доставят очень много проблем.

Как только музыка на месте падения вернется в нормальное состояние (а такое случается только если осталось меньше 50 блоков метеорита), осколки метеорита перестанут появляться.

Советы [ ]

 • Копайте и отбивайтесь от осколков метеора своей киркой. Можно использовать только Кирки качеством не ниже Золотой.
 • При игре вдвоём, один игрок может использовать Злую колючку для защиты второго, который будет копать — это проще, чем копать одному. (Мерзкая колючка убивает Осколки метеора с двух ударов, и может достать их внутри стен).

Интересное [ ]

 • Если в любом биоме, кроме Парящих островов, поставить более 75 / 50 блоков метеорита, в этой зоне начнут появляться Осколки метеора вместо монстров, характерных для данного биома (В Сложном режиме это можно использовать для фарминга эссенций).
 • Если метеорит упадет на Парящий остров, Гарпии и Виверны всё равно будут появляться. Если вокруг метеорита, упавшего в океан, появилось достаточное число крабов, они могут остановить появление Осколков метеора.
 • Перед падением метеорита, если вы находитесь на поверхности, вы увидите как он летит на заднем фоне.

История [ ]

 • 1.4.0.1 :
  • Теперь для падения метеорита требуется победа над Пожирателем миров или Мозгом Ктулху
  • Требуется 75 метеорита вместо 50 для образования биома
  • 1.0 : Добавлено в игру.
  Окружение
  Поверхностные биомы Леса • Океан • Снежный биом • Джунгли • Грибной биом • Порча • Багрянец • Освящение • Космос
  Подземные биомы Подземелье • Пещеры • Подземный снежный биом • Подземные джунгли • Подземный грибной биом • Подземная порча • Подземный багрянец • Подземное освящение • Преисподняя
  Специальные биомы Место падения метеорита • Парящие острова • Пчелиный улей • Темница • Прочее Храм ящщеров • Пирамида

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *