Как проверить кто администратор компьютера
Перейти к содержимому

Как проверить кто администратор компьютера

 • автор:

Перевірка наявності прав локального адміністратора для інсталяції Office

Office 2016 Office 2013 Office для бізнесу Office 365 для малого бізнесу Адміністратор Microsoft 365 Office 365 з обслуговуванням від 21Vianet Office 365 для малого бізнесу з обслуговуванням від 21Vianet – для адміністраторів Office 365 з обслуговуванням від 21Vianet – для адміністраторів Office 365 Germany – для підприємств Office 365 Germany – для адміністраторів підприємств Інші…Менше

Щоб інсталювати пакети Office, office 2019, Office 2016 або Office 2013, потрібно мати права адміністратора комп’ютера, на якому потрібно Microsoft 365, Office 2019, Office 2016 або Office 2013.

Якщо ви не адміністратор, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням ввести ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться вікно служби захисту користувачів. Потім, щоб продовжити інсталяцію, натисніть кнопку Так.

Знімок екрана: вікно служби захисту користувачів

Перевірка наявності прав адміністратора

Спосіб перевірити наявність прав адміністратора на комп’ютері та дії в разі їх відсутності залежать від того, чи приєднано комп’ютер до домену.

Порада.: Домен – це спосіб, яким адміністратор мережі організації (наприклад, на роботі або в навчальному закладі) керує всіма комп’ютерами в їхньому середовищі. Не впевнені, що ваш комп’ютер не приєднано до домену? Виконайте наведені нижче дії.

Відкрийте Панель керування, а потім виберіть елемент Система й безпека > система. У нижній частині розділу Перегляд основних відомостей про комп’ютер, якщо ви приєдналися до домену зі словами Domain: (Домен): і містить ім’я домену, до нього приєднано. Якщо ви не приєдналися до домену, у ньому вказано Робоча група: і вказує ім’я робочої групи, до якої входить ваш комп’ютер.

Виберіть операційну систему зі списку нижче.

Комп’ютер не приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і введіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів >Змінити тип облікового запису.
 3. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Комп’ютер приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і введіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів >Змінити тип облікового запису.
 3. У вікні «Облікові записи користувачів» натисніть кнопку Властивості та перейдіть на вкладку Членство у групах.
 4. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Комп’ютер не приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів і безпека сім’ї >Облікові записи користувачів >Змінити тип облікового запису.
 3. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Комп’ютер приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів і безпека сім’ї >Облікові записи користувачів >Керування обліковими записами користувачів.
 3. У вікні «Облікові записи користувачів» натисніть кнопку Властивості та перейдіть на вкладку Членство у групах.
 4. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Комп’ютер не приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів і безпека сім’ї >Змінити тип облікового запису.
 3. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Комп’ютер приєднано до домену

 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Панель керування.
 2. У вікні Панелі керування виберіть Облікові записи користувачів і безпека сім’ї >Керування обліковими записами користувачів.
 3. У вікні «Облікові записи користувачів» натисніть кнопку Властивості та перейдіть на вкладку Членство у групах.
 4. Переконайтеся, що вибрано Адміністратор. Якщо не вдається вибрати параметр адміністратора, зверніться до особи, яка має права адміністратора на комп’ютері, з проханням надати вам такі права або ввести своє ім’я користувача та пароль, коли під час інсталяції Office з’явиться відповідний запит.

Проверка наличия прав локального администратора для установки Office

Office 2016 Office 2013 Office для бизнеса Office 365 для малого бизнеса Администратор Microsoft 365 Служба Office 365, предоставляемая 21Vianet служба Office 365 для малого бизнеса, предоставляемая 21Vianet — для администраторов Служба Office 365, предоставляемая 21Vianet, — для администраторов Office 365 Germany корпоративный Office 365 Germany корпоративный для администраторов Еще. Меньше

Для установки Microsoft 365, Office 2019, Office 2016 или Office 2013 на компьютере необходимо быть его администратором.

Если вы не являетесь администратором, после появления диалогового окна «Контроль учетных записей» во время установки Office обладатель прав администратора на компьютере должен ввести свое имя пользователя и пароль, а затем нажать кнопку Да для продолжения установки.

Снимок экрана: диалоговое окно

Как узнать, являетесь ли вы администратором

Проверка наличия прав администратора на компьютере и действия в случае их отсутствия зависят от того, присоединен ли компьютер к домену.

Совет: Домен позволяет администратору сети организации (компании или образовательного учреждения) управлять всеми компьютерами в своем окружении. Чтобы узнать, присоединен ли компьютер к домену, выполните указанные ниже действия.

Откройте Панель управления, а затем в разделе Система и безопасность щелкните ссылку Система. Если компьютер присоединен к домену, внизу раздела Просмотр основных сведений о вашем компьютере можно будет увидеть пункт Домен с именем домена. Если компьютер не присоединен к домену, вы увидите пункт Рабочая группа с именем рабочей группы, к которой принадлежит компьютер.

Выберите свою операционную систему.

Компьютер не присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и введите словосочетание Панель управления.
 2. В окне панели управления откройте раздел Учетные записи пользователей и щелкните ссылку Изменение типа учетной записи.
 3. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Компьютер присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и введите словосочетание Панель управления.
 2. В окне панели управления откройте раздел Учетные записи пользователей и щелкните ссылку Изменение типа учетной записи.
 3. В окне «Учетные записи пользователей» нажмите кнопку Свойства и откройте вкладку Членство в группах.
 4. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Компьютер не присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.
 2. В окне панели управления выберите пункты Учетные записи пользователей и семейная безопасность >Учетные записи пользователей >Изменить тип учетной записи.
 3. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Компьютер присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.
 2. В окне панели управления выберите пункты Учетные записи пользователей и семейная безопасность >Учетные записи пользователей >Изменить тип учетной записи.
 3. В окне «Учетные записи пользователей» нажмите кнопку Свойства и откройте вкладку Членство в группах.
 4. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Компьютер не присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.
 2. В окне панели управления выберите пункты Учетные записи пользователей и семейная безопасность >Изменить тип учетной записи.
 3. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Компьютер присоединен к домену

 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.
 2. В окне панели управления выберите пункты Учетные записи пользователей и семейная безопасность >Управление учетными записями.
 3. В окне «Учетные записи пользователей» нажмите кнопку Свойства и откройте вкладку Членство в группах.
 4. Выберите вариант Администратор. Если вы не можете выбрать этот вариант, обратитесь к обладателю прав администратора на компьютере и попросите назначить вам привилегии администратора или ввести свое имя администратора и пароль при запросе во время установки Office.

Получить список локальных администраторов на компьютерах Windows

date

16.12.2022

user

itpro

directory

Active Directory, PowerShell, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019

comments

комментариев 9

В этой статье мы рассмотрим, как получить списки пользователей и групп, которым предоставлены права локальных администраторов на компьютерах и серверах Windows в вашей сети.

Просмотр локальных администраторов на локальном компьютере

В Windows вы можете просмотреть, добавить или удалить пользователей в локальной группе Administrators с помощью оснастки управления компьютером ( compmgmt.msc ). Разверните Computer Management -> Local users and Group -> Groups. Выберите группу Administrator.

По умолчанию на компьютере Windows, который добавлен в домен Active Directory, права администратора предоставляются локальным администраторам и доменной группе Domain Admins.

управление локальной группой Administrators в Windows

Все остальные пользователи или группу добавляются в группу администраторов отдельно (вручную, групповыми политиками, скриптами и т.д.).

Чтобы вывести состав локальной группы Administrators, можно воспользоваться командлетом Get-LocalGroupMember из встроенного модуля Microsoft.PowerShell.LocalAccounts.

Get-LocalGroupMember -Group «Administrators»

Get-LocalGroupMember Administrators

Обратите внимание, что в параметре Principal указан источник данного пользователя/группы. Это может быть Local, домен Active Directory или Azure AD.

Чтобы вывести только локальных пользователей с правами администратора:

Get-LocalGroupMember Administrators | Where-Object

Можно отфильтровать только пользователей из AD:

Get-LocalGroupMember Administrators | Where-Object | select PrincipalSource,class,name,SID

Если на компьютере установлен модуль Active Directory for Windows PowerShell из пакета RSAT, вы можете получить дополнительную информацию о пользователях или группах AD по их SID.

В данном примере скрипт получит членов всех групп Active Directory, которые входят в состав локальных администраторов (список пользователей в группе AD получаем с помощью команды Get-ADGroupMember). Затем с помощью Get-ADUser мы получим SamAccountName и состояние учетной записи (Enabled = True/False)

список пользователей с правами администратора

По аналогии вы можете получить любые другие атрибуты пользователей из Active Directory.

Получить список администраторов на удаленных компьютерах Windows

Рассмотренные выше пример позволяют получить список пользователей с правами администратора на локальном компьютере. Теперь рассмотрим, как удаленно получить состав группы локальных администраторов.

Для запуска команд на удаленных компьютерах должен быть настроен PowerShell Remoting (вы можете включить и настроить WinRM с помощью GPO) и открыт порт файервола TCP 5985 (вы можете открыть порт в Windows Defender Firewall через GPO).

Для выполнения команды на удаленном компьютере используется PowerShell командлет Invoke-Command. Следующая команда получит список администраторов на удаленном компьютере с именем wks-t1122:

Invoke-Command -ComputerName wks-t1122 -ScriptBlock

Теперь рассмотрим, как получить список администраторов сразу с нескольких компьютеров. Для удобства мы сразу исключим группу Domain Admins из результатов:

$results = Invoke-Command wks-t112,srv-rds2 -ScriptBlock |select Name,ObjectClass,PrincipalSource>
$results | Select-Object PSComputerName,Name,ObjectClass,PrincipalSource

получить списки локальных админов удаленно с компьютеров в сети

Вы можете исключить из результатов встроенную учетную запись администратора, или другие аккаунты.

Можно экспортировать получившийся список пользователей и групп в CSV файл с помощью Export-CSV:

$results | Export-CSV «C:\PS\admins.CSV» -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Вы можете опросить сразу множество компьютеров или серверов из домена. В данном примере я хочу получить список админов на всех Windows Server в AD. Получим список компьютеров с помощью Get-ADComputer:

$computers = (Get-ADComputer -Filter ‘operatingsystem -like «*Windows server*» -and enabled -eq «true»‘).Name

Теперь запросим состав группы администраторов на каждом хосте:
$results = Invoke-Command -ComputerName $computers -ScriptBlock |select Name,ObjectClass,PrincipalSource> -ErrorAction SilentlyContinue

Удалить пользователей из группы локальных администраторов Windows

Администраторам предприятия крайне важно следить за составом группы локальных администраторах на рабочих станция Windows и серверах в сети. Нужно минимизировать количество пользователей с правами администраторов.

Для автоматического добавления пользователей в группу локальных администраторов Windows рекомендуется использовать групповые политики и Restricted groups. Такие групповые политики будут автоматически добавлять необходимых пользователей в группу Administrators и исключать всех остальных (добавленных вручную).

Чтобы вручную удалить пользователя из группы локальных админов, можно использовать команду:

Remove-LocalGroupMember -Group Administrators -Member username

Можно удалить пользователя из группы удаленно:

Invoke-Command -ComputerName wks-t1122 –ScriptBlock

Но можно использовать более продвинутый сценарий. Допустим, вы сформировали список пользователей с правами администраторов на компьютерах и сохранили его в переменной $results.

Затем выведем список пользователей и компьютеров в виде списка Out-GridView:

$principals_to_remove=$results | Out-GridView -Title «Select principal to remove from local admins» -OutputMode Multiple

Теперь вы должны выбрать в таблице пользователей, которых нужно удалить из группы администраторов (зажмите CTRL, чтобы выделить несколько строк в таблице), и выполнить код:

удалить из локальных админов на серверах и компьютерах windows

Примечание. Конструкция $using:principal.name позволяет передать значение локальной переменной с вашего компьютера в удаленную сессию PSRemoting.

В результате, выбранные вами пользователи будут удалены из групп локальных администраторов на удаленных компьютерах Windows.

Предыдущая статьяПредыдущая статья Следующая статья Следующая статья

4 лучших способа проверить, есть ли у вас права администратора в Windows 11

При использовании более чем одной учетной записи пользователя на компьютере с Windows может потребоваться проверка прав администратора. Будь то ваш персональный компьютер или система организации, полезно знать, есть ли у вашей учетной записи права администратора. Это поможет вам узнать, можете ли вы установить определенные приложения или программное обеспечение, а также настроить систему в соответствии с вашими потребностями.

Оглавление

Для пользователей с правами администратора это означает, что у них есть специальные привилегии, которых нет у других пользователей. Некоторые привилегии включают установку программного обеспечения ПК, обновление политик безопасности ПК и устранение неполадок ПК. Если вы не можете выполнять определенные действия на своем ПК, это может быть связано с отсутствием прав администратора. Вот различные способы подтвердить, есть ли у вашего ПК или учетной записи пользователя права администратора.

Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права администратора с помощью настроек Windows

По умолчанию изучение настроек Windows — это самый простой способ выяснить, есть ли у вашей учетной записи административные привилегии или права. Вы можете просмотреть детали своей учетной записи пользователя. Вот шаги для этого:

Шаг 1: На вашем ПК щелкните меню «Пуск».

Шаг 2: Нажмите «Настройки».

Вы можете использовать сочетание клавиш Windows + I, чтобы открыть меню настроек.

Шаг 3: Нажмите «Учетные записи» в левой части панели «Настройки».

Шаг 4: Справа от панели учетных записей у вас должны быть данные вашей учетной записи пользователя. Ан Администратор текст появится под именем вашей учетной записи пользователя, если вы являетесь администратором.

Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права администратора с помощью панели управления

Панель управления в Windows имеет несколько применений, в том числе помогает пользователям проверить, есть ли у их учетной записи права администратора: Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы проверить, есть ли у вашей учетной записи права администратора:

Связанный : 7 лучших способов исправить высокую загрузку ЦП Microsoft Edge в Windows 11

Шаг 1: На вашем ПК щелкните меню «Пуск».

Шаг 2: В строке поиска введите Панель управления.

Шаг 3: В результатах панели управления нажмите «Открыть» на правой панели.

Шаг 4: Нажмите «Учетные записи пользователей».

Шаг 5: Щелкните Изменить тип учетной записи.

Шаг 6: Вы должны увидеть разные учетные записи пользователей на ПК и их данные. Если ваша учетная запись является учетной записью администратора, Администратор текст появится под именем вашей учетной записи пользователя.

Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права администратора с помощью командной строки

Для автоматизации задач или действий в Windows одним из доступных вариантов является командная строка. Однако для выполнения определенных команд или действий в командной строке пользователю могут потребоваться права администратора. Вот как использовать командную строку, чтобы проверить, есть ли у вашей учетной записи права администратора:

Шаг 1: На вашем ПК щелкните меню «Пуск».

Шаг 2: В строке поиска введите Командная строка.

Шаг 3: В результате нажмите «Открыть» на правой панели, чтобы запустить командную строку.

Шаг 4: В командной строке введите следующую команду:

net user accountname 

Замените «имя учетной записи» на имя вашей учетной записи пользователя в Windows.

Шаг 5: Нажмите клавишу Enter на вашем ПК, чтобы запустить команду.

Шаг 6: Прочтите текст из результатов выполнения команды и проверьте наличие поля Local Group Memberships. Рядом с полем «Членство в локальной группе» вы должны увидеть тип своей учетной записи пользователя Windows 11.

Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права администратора с помощью Windows PowerShell

Windows PowerShell, как и командная строка, представляет собой программу автоматизации задач. Хотя командная строка и PowerShell могут показаться похожими, обе программы лучше всего использовать в разных условиях. Вот как с помощью Windows PowerShell определить, есть ли у вашей учетной записи права администратора:

Шаг 1: На вашем ПК щелкните меню «Пуск».

Шаг 2: В строке поиска введите Windows PowerShell.

Шаг 3: Нажмите «Открыть» на правой панели, чтобы запустить Windows PowerShell.

Шаг 4: В PowerShell введите следующую команду:

net user accountname 

Замените «имя учетной записи» на имя профиля вашей учетной записи.

Шаг 5: Нажмите клавишу Enter на вашем ПК, чтобы запустить команду.

Шаг 6: Прочтите текст результатов выполнения команды и проверьте наличие поля «Членство в локальной группе». Рядом с полем «Членство в локальной группе» вы должны увидеть тип своей учетной записи пользователя Windows 11.

Делаем пользователя администратором в Windows 11

Используя любой из вышеперечисленных методов, вы сможете определить, есть ли у вашей учетной записи доступ администратора. Также важно отметить, что только администратор может сделать другую учетную запись пользователя администратором. Вы также можете предоставить пользователю права администратора с помощью параметров Windows, командной строки или PowerShell.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *